Styrelsemöte

Hej!
Protokollen från styrelsemötena under april, maj och juni ligger nu uppe! Protokollet från styrelsemötet igår 22/8  kommer upp så fort det är justerat.

/Linn

Mötesprotokoll tillgängliga

Protokoll från styrelsens möten hitintills i år har nu gjorts tillgängliga på hemsidan. Vårt mål är att detta skall ske strax efter varje möte i framtiden.

Ni finner protokollen i menyn under Dokument > Protokoll

Ny hemsida

Vi har börjat att modernisera föreningens hemsida. Detta kommer göra det lättare att publicera meddelanden från styrelsen och annan information.

Vi kommer inom kort att börja publicera protokollen från styrelsemötena så att ni boende får en bättre inblick i vilka beslut som tas.

Om ni har några frågor så går det att kontakta styrelsen på Kontakt-sidan.

Vänligen
Styrelsen
Brf Kogaren 1