Takarbetet

Takrenoveringen är nu efter 2 månaders försening avklarad. Slutbesiktning gjordes den 11 februari med några mindre anmärkningar som åtgärdades i slutet av samma vecka. Kostnaderna har hållit sig inom de budgeterade, dvs det samma som offererat pris.

Nu har vi ett tak som med bra underhåll kommer att hålla i 20-30 år.

Taket kommer att renoveras

Huset tak behöver renoveras då takbeläggningen är dålig. Tegelpannorna har stora skador, bitar är borta och många sprickor gör att vatten läcker ner på undertaket. Än så länge har undertaket klarat sig förvånansvärt bra – vi har inte fått något genomläckage som skadat fastigheten men om vi inte gör något är risken stor att vi får stora och kostsamma skador.

Styrelsen genomförde under senvåren en upphandling som dock var svår att utvärdera och innehöll offerter för betongpannor som kräver byggnadslov. Betongpannor är både billigare och mer hållbara så föreningen valde att avbryta pågående upphandling för att begära bygglov för betongpannor. Föreningen har under sommaren beviljats byggnadslov för byte från tegel- till betongpannor. En ny upphandling pågår för tillfället och offerter ska vara inne den 6 september. Föreningens förfrågan gäller byte av takmaterial, ny underlagspapp, reparation av undertak där så krävs, översyn av genomföringar för bland annat ventilation samt tilläggsisolering. Isoleringen är ojämn och kan förbättras kraftfullt vilket minskar våra uppvärmningskostnader.

I samband med renovering utför vi också förstärkt skydd mot snöras från taket både på framsida och baksida och tar hand om en del mindre justeringar av hängrännor och stuprör

I samband med renoveringen behövs tillgång till parkeringsplatserna för uppställning av container framför allt vid rivning av taket men också kortvarigt för att kunna ta hand om nytt material för taket som takpannor, takpapp med mera. Styrelsen återkommer med mer information om vad som gäller för detta.

Tid för genomförande har föreningen satt till denna höst och styrelsen hoppas att det finns möjlighet för några av anbudsgivarna att utföra detta inom önskad tidsram.

Ny styrelse

Hej!
Sedan december 2012 har vi en ny styrelse. Under fliken protokoll finns de två senaste protokollen från styrelsemötena.

/Linn

Gräsklippare

Hej,

Nu har styrelsen införskaffat en ny gräsklippare till vår lilla gräsplätt. Denna står nu i cykelrummet bredvid port 56. Den är fortfarande förpackad i kartongen men om någon känner sig manad kan man montera ihop den och börja klippa 🙂

Protokollet från senaste styrelsemötet finns nu uppe.

/Linn

Styrelsemöte

Hej!
Protokollen från styrelsemötena under april, maj och juni ligger nu uppe! Protokollet från styrelsemötet igår 22/8  kommer upp så fort det är justerat.

/Linn

Mötesprotokoll tillgängliga

Protokoll från styrelsens möten hitintills i år har nu gjorts tillgängliga på hemsidan. Vårt mål är att detta skall ske strax efter varje möte i framtiden.

Ni finner protokollen i menyn under Dokument > Protokoll

Ny hemsida

Vi har börjat att modernisera föreningens hemsida. Detta kommer göra det lättare att publicera meddelanden från styrelsen och annan information.

Vi kommer inom kort att börja publicera protokollen från styrelsemötena så att ni boende får en bättre inblick i vilka beslut som tas.

Om ni har några frågor så går det att kontakta styrelsen på Kontakt-sidan.

Vänligen
Styrelsen
Brf Kogaren 1