Fjärrvärmenätet avstängt 2021-07-21 8:00-16:00

Viktig information avseende planerat arbete på fjärrvärmenätet i :
Kv. Kogaren och Helgasjön

Värme och varmvatten kommer att vara avstängt under perioden:
från 2021-07-21 08:00
till 2021-07-21 16:00

Under avstängningen finns kallvatten tillgängligt som vanligt.

Efter avstängning kan fastighetens varmvatten behöva cirkuleras i upp till 10 minuter innan det blir varmt i kranen. Vid upplevda problem kan det också vara bra om fastighetens förvaltning kontrollerar att anläggningen återgått till normal funktion. För mer information besök www.stockholmexergi.se/avbrott eller logga in på Mina sidor: minasidor.stockholmexergi.se/login

Med vänlig hälsning
Stockholm Exergi

Enkät Årstaskogens naturreservat

Hej alla medlemmar!

Med anledning av byggarbetet som pågår vid vändplanen på Tydingevägen har (ännu) ett gammalt och fullt friskt träd avverkats då detta har stått i vägen för byggplanerna. Stor sorg för oss närboende! Med nedan enkät har vi (om än liten) möjlighet att tycka till om vad vi tycker är viktigt i ett naturområde likt Årstaskogens naturreservat.
Vi vore superglada om så många som möjligt av våra medlemmar tog sig tiden att fylla i och tycka till om detta så vi kanske har någon liten chans att göra en röst hörd.

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/fb1321fb-8cc8-4246-936b-94333172114d

Allt gott och med önskan om en fin sommar!
Styrelsen

Radonmätningen

Radonmätningen är klar.
Låga värden överlag där den högsta låg på 110 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter) som fortfarande är en bra bit under gränsvärdet på 200.

Vänliga hälsningar,
/Styrelsen

Portkodsdosorna

Hej!

Sen några dagar tillbaka så har portkodsdosorna, till och från, slutat fungera. Det är felanmält till Nabo och vi hoppas det kan åtgärdas så snart som möjligt. Tills dess, kom ihåg att ha med er portnyckeln.

Vänliga hälsningar,
/Styrelsen

Skanskvarnsskolan, arbeten kommande helger (igen)

Meddelande från byggföretaget Skanskvarnsskolan nedan:

Vi vill informera om att Arconas underentreprenör kommer att arbeta följande helger:

10-11/4 

17-18/4

24-25/4

Tiden är 08:00- 18:00, lördagar

Tiden är 08:00- 17:00, söndagar

Mvh

Thomas Sandin

070 590 10 01

Coordia Consult AB & Marklund Ahlén konsult AB

Sollentunavägen 63191 40 SOLLENTUNA

Skanskvarnsskolan, arbeten kommande helger (igen)

Meddelande från byggföretaget Skanskvarnsskolan nedan:

Hej!

Vi vill informera om att Arconas underentreprenör kommer att arbeta följande helger:

6-7/3 
13-14/3.

Tiden är 08:00- 18:00, lördagar
Tiden är 08:00- 17:00 söndagar

Mvh

Thomas Sandin

070 590 10 01
Coordia Consult
Sollentunavägen 63
191 40 SOLLENTUNA