Uppdatering strömavbrott

Det var en liten elektrisk brand i elskåpet utanför på Tydingevägen. Elevio kommer att fixa det men de måste skaffa några delar först. De kunde inte säga när det kommer att fixerad. Vi skickar mer information så snart vi får veta mer.

Mvh,

Styrelsen

Oplanerat strömavbrott

Hej!

Just nu har vi en oplanerat strömavbrott i i hela byggnaden.
Strömmen är inte helt borta, men elen är instabil på vissa eluttag.
Elevio har kontaktats och besöker snart. Vi uppdaterar när vi har mer information!

Mvh, Styrelsen

Fjärrvärmenätet avstängt 2021-07-21 8:00-16:00

Viktig information avseende planerat arbete på fjärrvärmenätet i :
Kv. Kogaren och Helgasjön

Värme och varmvatten kommer att vara avstängt under perioden:
från 2021-07-21 08:00
till 2021-07-21 16:00

Under avstängningen finns kallvatten tillgängligt som vanligt.

Efter avstängning kan fastighetens varmvatten behöva cirkuleras i upp till 10 minuter innan det blir varmt i kranen. Vid upplevda problem kan det också vara bra om fastighetens förvaltning kontrollerar att anläggningen återgått till normal funktion. För mer information besök www.stockholmexergi.se/avbrott eller logga in på Mina sidor: minasidor.stockholmexergi.se/login

Med vänlig hälsning
Stockholm Exergi

Enkät Årstaskogens naturreservat

Hej alla medlemmar!

Med anledning av byggarbetet som pågår vid vändplanen på Tydingevägen har (ännu) ett gammalt och fullt friskt träd avverkats då detta har stått i vägen för byggplanerna. Stor sorg för oss närboende! Med nedan enkät har vi (om än liten) möjlighet att tycka till om vad vi tycker är viktigt i ett naturområde likt Årstaskogens naturreservat.
Vi vore superglada om så många som möjligt av våra medlemmar tog sig tiden att fylla i och tycka till om detta så vi kanske har någon liten chans att göra en röst hörd.

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/fb1321fb-8cc8-4246-936b-94333172114d

Allt gott och med önskan om en fin sommar!
Styrelsen

Radonmätningen

Radonmätningen är klar.
Låga värden överlag där den högsta låg på 110 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter) som fortfarande är en bra bit under gränsvärdet på 200.

Vänliga hälsningar,
/Styrelsen