Angående förråden i trapphus 56

Anticimex har fred. d 25/8 inspicerad förråden bakom trapphus 56 efter misstanke om vägglös. Dock hittades som tur är inga tecken på dessa odjur.