Saker och skräp i källargångar och trapphus

Med tanke på brandsäkerheten är det förbjudet att förvara saker i källargångar och trapphus.
Alla personliga tillhörigheter måste förvaras i lägenhet eller förråd.

Ni uppmanas därför att ta bort det som tillhör er i källargångar och trapphus.

Mvh,

Brf Kogaren 1
Styrelsen

Information om takarbeten

Under perioden 26/9-30/9 kommer Björn Perssons Plåtslageri AB att utföra underhållsarbete på yttertaket.

De kommer även att arbeta med de lägre skärmtaken till balkongerna och då kommer de att använda skylift. 

Personalen som jobbar med underhållsarbetet heter: Espen, Gert, Eddie och Maria.

Vid eventuella frågor kontakta: 

Björn Perssons Plåtslageri AB

Emelie Persson 070–7726916