Infobrev för första och andra kvartal 2017

Härunder finns länk till ett nytt infobrev för boende i Brf Kogaren 1.

Infobrevet redogör för styrelsens arbete första och andra kvartal 2017 och ersätter de tidigare offentliga protokoll. Detta för att värna våra medlemmars integritet. Infobrevet är samtidigt ett sätt att göra relevant information mer tillgänglig för medlemmarna.

Infobreven kommer i fortsättning att sparas under fliken ”Information” men kommer även delas ut i brevlådan.

Infobrev till boende i Brf Kogaren 1, första och andra kvartal 2017

/Styrelsen