Kallelse och dagordning, Årstämma 2017

Välkomna tisdag 28:e november kl 19.00 i föreningens tvättstuga!

Om du har ett intresse att delta i styrelsearbetet under kommande år så meddela gärna detta innan stämman till styrelsen på styrelsen@kogaren1.se.

Stämman handlar som vanligt om DIN bostad så givetvis uppmuntras samtliga att prioritera att närvara!

Fullständig kallelse med dagordning finns här: Kallelse & dagordning

Årsredovisningen och förlag till nya stadgar finns under fliken ”Dokument”

Väl mött! / Styrelsen Brf Kogaren 1