Styrelseförändring, ny ordförande

Styrelsen har d. 19 april 2017 fått ny ordförande och ser ut som följer:

Ordförande:        Martin Edberg
Ordinarie:           Jonas Hesse, Lage Ahrenstedt
Suppleanter:      Louise Söderberg, Lill Efvergren

Tidigare ordförande Johan Klingborn har fr. o. m. d. 5 april avsagt sig sitt arbete i styrelsen.

Du kan som vanligt kontakta styrelsen på styrelsen@kogaren1.se