Årsredovisning 2015-2016 samt protokoll

Senaste årsredovisningen avseende 2015-2016 finns nu upplagd under Dokument.

Protokoll för 2015 och 2016 har också lagts upp där – det saknas några för 2016 som kommer att läggas upp snarast.