Ny hemsida

Vi har börjat att modernisera föreningens hemsida. Detta kommer göra det lättare att publicera meddelanden från styrelsen och annan information.

Vi kommer inom kort att börja publicera protokollen från styrelsemötena så att ni boende får en bättre inblick i vilka beslut som tas.

Om ni har några frågor så går det att kontakta styrelsen på Kontakt-sidan.

Vänligen
Styrelsen
Brf Kogaren 1