Mötesprotokoll tillgängliga

Protokoll från styrelsens möten hitintills i år har nu gjorts tillgängliga på hemsidan. Vårt mål är att detta skall ske strax efter varje möte i framtiden.

Ni finner protokollen i menyn under Dokument > Protokoll