Styrelseförändring

Patricia Aguilar Soto har 20190211 avsagt sig sitt arbete i styrelsen.

Styrelsen ser nu ut som följer:

Lage Ahrenstedt, ordinarie – ordförande

Jonas Hesse, ordinarie – viceordförande

Lovisa Bälter Bjurgert, ordinarie – sekreterare

Pontus Leander, suppleant – fastighetsskötare

Kajsa Gelin, suppleant