Portar och dörrar sett över

Samtliga portdörrar och invändiga dörrar i entréplan har nu setts över. De har oljats, justerats, vadderats samt en del låskolvar och ledarmar har byts etc. Ett gångjärn kommer bytas i port 56. På dörrar som smällde har monterats kuddar för att minska ljud i trapphusen.