Kallelse och dagordning, Årstämma 2018

Välkomna tisdag 28:e november kl 19.00 i föreningens torkrum!

Om du har ett intresse att delta i styrelsearbetet under kommande år så meddela gärna detta innan stämman till styrelsen på styrelsen@kogaren1.se.

Stämman handlar som vanligt om DIN bostad så givetvis uppmuntras samtliga att prioritera att närvara!

Årsredovisningen finns under fliken ”Dokument”

Väl mött! / Styrelsen Brf Kogaren 1