Vårstädning

Söndag 20:e maj, kl 10-13, är alla medlemmar välkomna att snygga till i vårt område. På agendan står följande; Röja sly, underhålla P-skyltarna, olja dörrar och fönsterpartier samt rensa allmänna utrymmen. Container för brännbart kommer att finnas tillgänglig. Vi grillar som vanligt korv efteråt. Nytt för i år är att de som närvarar som tack belönas med 2 stycken biobiljetter per person. De delas ut kl 10. Välkommen alla!