Ny styrelse och fler protokoll

Den 9:e december tillträdde den nya styrelsen. Den ser ut som följer:

Namn Post Arbetsuppgifter
Sabine Olofsson ordinare – ordförande Kontakt leverantörer
Nanna Lindberg ordinarie
Marcus Götling ordinarie Uppdatering hemsida, felanmälan
Louise Söderberg ordinarie Kontaktperson medlemmar
Martin Svensson suppleant Ekonomi
Soline Guerinet suppleant

Se protokollet för detaljer.

Fler protokoll för 2014 finns också tillgängliga.