Läckande element!

Ett antal element i föreningen har haft läckage. Vi ber alla ha sina element under uppsikt. Om läckage skulle upptäckas meddela  eller lämna en lapp i styrelsens brevlåda som finns i port 50.

Vid akut läckage ring direkt till Birka rör 08-4622150 (kontaktperson Robert Lundberg).