Takarbetet

Takrenoveringen är nu efter 2 månaders försening avklarad. Slutbesiktning gjordes den 11 februari med några mindre anmärkningar som åtgärdades i slutet av samma vecka. Kostnaderna har hållit sig inom de budgeterade, dvs det samma som offererat pris.

Nu har vi ett tak som med bra underhåll kommer att hålla i 20-30 år.