Saker och skräp i källargångar och trapphus

Med tanke på brandsäkerheten är det förbjudet att förvara saker i källargångar och trapphus.
Alla personliga tillhörigheter måste förvaras i lägenhet eller förråd.

Ni uppmanas därför att ta bort det som tillhör er i källargångar och trapphus.

Mvh,

Brf Kogaren 1
Styrelsen