Information om takarbeten

Under perioden 26/9-30/9 kommer Björn Perssons Plåtslageri AB att utföra underhållsarbete på yttertaket.

De kommer även att arbeta med de lägre skärmtaken till balkongerna och då kommer de att använda skylift. 

Personalen som jobbar med underhållsarbetet heter: Espen, Gert, Eddie och Maria.

Vid eventuella frågor kontakta: 

Björn Perssons Plåtslageri AB

Emelie Persson 070–7726916