Radonmätningen

Radonmätningen är klar.
Låga värden överlag där den högsta låg på 110 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter) som fortfarande är en bra bit under gränsvärdet på 200.

Vänliga hälsningar,
/Styrelsen