Elarbete i förvaringsutrymmena

Hej grannar,

På måndag ska elarbete utföras i förvaringsutrymmena mellan port 50 och 52. Elektrikern behöver komma in i förråden för att fixa med elen och behöver då nycklar, eller att ni kan komma förbi och öppna.
Om du inte märkt ditt lagringsutrymme än, vänligen kontakta styrelsen så snart som möjligt via e-post till styrelsen@kogaren1.se !

Om ni vill flytta på något innan ni lämnar ut nyckeln och inte hinner det innan måndag så får vi flytta fram eljobbet, vi förstår det i så fall då detta kommer hastigt inpå, men oavsett behöver ni märka upp era förrådsutrymmen.

Frågor angående eldragningen ring Marcus på 073-982 76 75. Ni kan även kontakta honom direkt gällande åtkomst till förråden.

Tack,
Styrelsen