Skanskvarnsskolan – Information

Här kommer en kort info om besiktningarna och vad som pågår på byggarbetsplatsen Skanskvarnsskolan.

Vi har upptäckt att det är berg som behöver sprängas inom 50 m av fastigheten BRF Krögaren 1, i och med detta så behöver vi med kortvarsel komma in i samtliga lägenheter och allmänna utrymmen för att utföra besiktningar.

De lägenheter vi inte kommer in i imorgon kommer vi att ta i nästa vecka.

Vi kommer att utföra besiktning av samtliga lägenheter i fastigheten BRF Krögaren 1, fredagen den 7/8-20
Kontaktpersoner för detta är:

Alexander Nielsen (Besiktningsman) 0733- 93 86 38
Thomas Sandin (SISAB), 0705- 90 10 01
Jonas Ventzén (Arcona AB), 0702- 71 52 50
Fredrik Pettersson (Kvalitetsmark), 0707- 37 17 62

Efter att besiktningarna är utförda så påbörjas sprängningsarbetena.

Idag asfalterar vi och återställer en del av skolgården inför skolstarten.

Schaktarbeten för grunden och förberedelser inför sprängningarna fortskrider.

Med vänlig hälsning
Jonas Ventzén
Bitr. Produktionschef

Dir 08-510 022 90