Betalningsavi för övernattningslokalen

En betalningsavi finns nu att ladda ner under fliken ”Övernattningslokal”.

Betalning sker genom att medlemmen gör en överföring på hyresbeloppet från sitt bankkonto till föreningens konto. Blanketten ska fyllas i av medlemmen och mailas till styrelsen@kogaren1.se som vidarebefordrar den till föreningens ekonomiska förvaltare för bokföring.