Låssmed

För kännedom: I förra veckan var polisen här för att med hjälp av låssmed bryta upp en dörr i trapphus 54 på grund av akut sjukdom. Det är alltså inte tal om ett inbrott.